Prekių katalogas

FIPREX ANTIPARAZITINIAI LAŠAI KATĖMS

 • FIPREX ANTIPARAZITINIAI LAŠAI KATĖMS

  FIPREX antiparazitiniai lašai katėms skirti parazitams naikinti: blusoms, erkėms, utelėms, plaukagraužiams 

 • FIPREX antiparazitinių lašų katėms naudojimo indikacijos:

  Blusomis (Ctenocephalides spp.), erkėmis (Ixodes ricinus, I. hexagonus, I. scapularis, Dermacentor variabilis, D. reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum), utėlėmis (Linognatus spp.) ir plaukagraužiais (Trichodectes canis) užsikrėtusiems šunims ir katėms gydyti. Vaistas blusas nužudo tuojau pat, o erkės žūna per 24–48 val.

  Vaistas apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo blusomis iki 2 mėn.

  Nuo pakartotinio užsikrėtimo erkėmis preparatas apsaugo iki 1 mėn.

  Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gyvūnams, sergantiems blusų alerginiu dermatitu (BAD).

  Kontraindikacijos:

  • Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) mažiau nei 2 kg sveriantiems šuniukams ir kačiukams.
  • Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas fenilpirazolo junginiams.
  • Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams.
  • Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

  Specialieji nurodymai:

  Gyvūnų negalima maudyti 2 d. prieš ir po vaisto panaudojimo. Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis. Reikia saugoti, kad gyvūnas nelaižytų kailio tuoj po vaisto naudojimo. Visi šunys ir katės namuose turi būti gydomi vienu metu.

  4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Netyčia patekus vaisto ant akies gleivinės, reikia kuo skubiau kruopščiai plauti dideliu kiekiu vandens. Negalima naudoti ant pažeistos odos. Saugoti nuo vaikų. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudojant vaistą, būtina mūvėti apsaugines gumines pirštines. Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ir valgyti. Po naudojimo reikia gerai nusiplauti rankas. Patalpą, kurioje buvo naudotas vaistas, reikia gerai išvėdinti. Negalima liesti gyvūno, kol vaistas nenudžiūvo.

  Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas):

  Ypač retai po vaisto naudojimo gali pakisti kailio spalva, pasireikšti vietinis plaukų išslinkimas, paraudimas, niežulys, plaukai gali atrodyti susiriebalavę ar susivėlę. Jei gyvūnas nulaižo gydomą vietą, gali pasireikšti seilėtekis, vėmimas ir neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija). Nepalankios reakcijos paprastai išnyksta per 24 val.

  Naudojimas vaikingumo, laktacijos metu:

  Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

  Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

  Nežinoma.

  Dozės ir naudojimo būdas:

   Skirta išoriniam naudojimui ant odos.

  Katei lašinti vienos 0,7 ml (52,5 mg fipronilo) pipetės turinį.

  Naudojimo būdas:

  Pipetę reikia atidaryti, nulaužiant viršutinę dalį. Praskyrus plaukus tarp menčių, pipetės galą reikia priglausti prie odos ir išspausti visą pipetės turinį. 4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavus vaisto, gali padažnėti ir sustiprėti simptomai, aprašyti 4.6 p. Laikantis gamintojo rekomendacijų, nepalankių reakcijų galima išvengti.

  FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

  Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės vietinio naudojimo medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX15.

  Farmakodinaminės savybės:

  Vaisto veiklioji medžiaga fipronilas, priklausantis bestuburių ląstelių chloridų kanalėlių blokatoriams, susijusiems su gama amino sviesto rūgštimi (GASR – vienu pagrindinių neurotransmiterių slopintojų centrinėje nervų sistemoje). Dėl fipronilo veikimo sutrinka chloridų jonų perdavimas chloridų kanalais. Todėl nervų sistemos veikla tampa nekontroliuojama ir vabzdžiai bei erkės greitai žūva.

  Farmakokinetinės savybės:

  Fipronilas, kaip hidrofobinė medžiaga, tirpsta odos paviršiuje esančiame lipidų sluoksnyje. Patekęs į lipidų sluoksnį, fipronilas tolygiai pasiskirsto po visą odos paviršių, patenka į riebalų liaukas, iš kurių palaipsniui išsiskiria ant odos paviršiaus.

  Savybės aplinkoje Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, todėl gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje.

  FARMACINIAI DUOMENYS

  Pagalbinių medžiagų sąrašas:

  Butilhidroksitoluenas, butilhidroksianizolas, povidonas, izopropanolis, dietilenglikolio monoetilo eteris.

  Nesuderinamumai: Nežinoma.

  Tinkamumo laikas:

  Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

  Specialieji laikymo nurodymai:

  Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

  Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys:

  Polietileninės pipetės su nulaužiamu smaigaliu po 0,7 ml

  Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje, todėl vaistas ar tuščios pakuotės negali patekti į vandens telkinius, vandentakius ar kanalus.

  Parduodama:

  1 pipetė - 1 vnt

  Dėžutėje - 3 vnt